پارسیس digital guide

دفترچه دیجیتالی حامی محیط زیست

لینک تلگرام و اینستاگرام در پایین صفحه برای مشاهده محصولات به صورت لوگو درج شده است

لطفا پس از مطالعه و در صورت عدم نیاز به دفترچه آن را در سطل زباله نریزید و آن را در محل مخصوص ( استند ) قرار گرفته جلوی در ب خروجی نمایشگاه قرار دهید.

تلفن02188240712
تلفن02188246730
موبایل09124438351
موبایل09125132516
فکس02188276443
آدرسگیشا - 41 (مشهوری) - طبقه 2
شهرتهران
کد پستی1449617883