مهدی لاری

مدیر عامل

ایده پردازان مهراو

اولین شرکت در حوزه طراحی کارت های ویزیت دیجیتال در ایران

تلفن09152011857
موبایل09152011857