مهرداد حسین اوغلی

مدیر

فرتاک نگار آذربایجان

با ما میتوانید بهترین اجناس، با بهترین کیفیت، با کمترین قیمت تهیه کنید.

تلفن09
موبایل09366940210
آدرسخیابان آزادی
شهرتبریز