حسین رسول نژاد

کارشناس ارشد آمار و تحلیل اطلاعات

معدنی و صنعتی گل گهر

تلفن02188977265
موبایل09122998616
فکس02188977260
وب سایتhttp://geg.ir