غلامرضا نظامی

کارمند واحد ترابری خدمات پس از فروش کد پرسنلی: 1032

شرکت کارخانجات پارس الکتریک

تلفن02144903690
موبایل09196461174
آدرسکیلومتر 11 جاده مخصوص کرج
شهرتهران
کد پستی1389836131