مهدی شریعتی

طراحی گرافیکی و برنامه نویسی وب

کانون آگهی و تبلیغاتی هزاره سوم ، گروه طراحی ونوس

در سال ۱۳۹۰ با تشکیل گروه طراحی ونوس همراه با تعدادی از دوستان فعالیتهای رسمی خود را در زمینه طراحی ، تبلیغات ،‌گرافیک آغاز نمودیم .

تلفن02332222834
موبایل09124741512
موبایل09214781512
آدرسخیابان 22 بهمن / کوچه پنجم / مجتمع آپادانا / دفتر کانون آگهی و تبلیغاتی هزاره سوم
شهرشاهرود