محمد نصیری

معاونت بخش پروژه ها

ایمن کاوان کیهان

تلفن02188347630
موبایل09336887356
آدرسفاز 1 شهر اندیشه خیابان ارغوان 8 پلاک 59 واحد 3
شهرانديشه
کد پستی3168957885