محسن عجم

مدیر داخلی هتل عجم

هتل عجم

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند سختی های زندگیست ... سعی کن در سختی ها انسان بمانی

تلفن01735731840
موبایل09112721840
وب سایتhttp://hotelajam.ir
آدرساستان گلستان
شهرآزادشهر
کد پستی4961964535