برهان مجیدی

مدیر عامل

شرکت توسعه ی ایده ی روماک

تلفن02187761178
موبایل09389546813
فکس02187761178
وب سایتhttp://romakweb.ir/
آدرسخیابان توحید ، کوچه ی صائب پ24
شهرتهران
کد پستی322854673