قاسم بیرانوند

مترجم

کارشناس مهندسی معدن کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی مترجم با بیش از ده سال سابقه

تلفن09166674673
موبایل09358652225