سامسونگ شاپ هرمزگان

مدیر فروشگاه

سامسونگ

تلفن07632253645
موبایل09355555710
آدرسهرمزگان- بندرعباس- میدان بلوکی- به سمت ساحل- روبه روی مجتمع تجاری زیتون دفتر نمایندگی سامسونگ
شهربندرعباس