مهدی رجایی

مهندس نرم افزار

دانشجوی ترم آخر مهندسی کامپیوتر و برنامه نویس تحت سیستم عامل اندروید ، ادمین سیستم ، ایده پرداز - متولد بهمن 1373

تلفن011
موبایل09308536452