بهنام فرشید

Network Engineer

OnKhat Computer Company

شرکت ما این قدرت را به شما می‌دهد تا با بکارگیری تکنولوژی روز، راحت‌تر، سریعتر و محکم‌تر به اهداف خود برسید. به ما اعتماد ‌کنید که در این راه همراهتان باشیم.

تلفن02144452167
موبایل09392402429