مجموعه تهیه و توزیع غذای

میزبان

( هلوتینی )

در میهمانی طعم های بی نظیر میزبان شما هستیم.

تلفن02165226025
موبایل02165226035
آدرسمیدان معلم- خیابان معلم شمالی- شماره 16
شهرشهریار
کد پستی3351639813