محيا محمدعلي

مشاور تخصصي تحصيلي

مشاوره و برنامه ريزي تخصصي تحصيلي آموزش انواع تكنيك هاي تست زني افزايش ساعات مطالعه آموزش عادات صحيح مطالعه افزايش قدرت دقت و تمركز تند خواني و...

تلفن02166964344
موبایل09127233542
آدرستهران-خيابان وليعصر بالاتر از ميدان منيريه نبش كوچه راتق
شهرتهران