احسان رحیم پور

کارشناس فناوری اطلاعات

شهرداری دشتک

تلفن03834363390
موبایل09136050127
فکس03834363047
وب سایتhttp://shdashtak.ir
آدرساستان چهارمحال و بختیاری، شهر دشتک
شهردشتک
کد پستی8888116919