لیلی اسماعیلی

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

شرکت تولیدی صنعتی یخساران

تلفن02177338001
موبایل09123708146
آدرسکیلومتر 4جاده آبعلی-بین سه راه اتحاد و سازمان آب- شماره 61 یخساران
شهرتهران
کد پستی1658916911