صادق فروتنی

تالار پذیرایی و تشریفات ماهان

مجموعه تالارهای پذیرائی و تشریفات ماهان یکی از بزرگترین تالار های بیرجند واقع در سایت قدیم فرودگاه بین المللی بیرجند

تلفن05632319100
موبایل09155603038
شهربیرجند