محسن مزیدآبادی

رئیس هیئت مدیره

برنا پردازش شهباز

مشاوره،پشتيباني و اجراي پروژه هاي شبکه هاي رايانه اي،سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر ارسال پيامک انبوه

تلفن08632243037
موبایل09185283500
آدرسخیابان جانبازان(مخابرات)
شهراراک