مینا امامی پور

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر مینا امامی پور متخصص بیماریهای داخلی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز دارای بورد تخصصی بیمارهای داخلی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

تلفن04445237070
موبایل09333804211
آدرسخیابان امام - کوچه حیان - ساختمان شمس - طبقه چهارم - با آسانسور
شهرمیاندوآب