( آکادمی والیبال علی موذن )

مسئول ثبت نام

آکادمی والیبال علی موذن

آموزش و پرورش استعداد-سنین 8تا 18 سال کادر مربیگری مجرب زیر نظر مربی بین المللی علی موذن بازیکن اسبق تیم ملی و آبگینه وسرمربی پردیس متحد قزوین بانوان آقایان

تلفن028000000
موبایل09356223571
موبایل09358492426
آدرسخ نوروزیان - جنب دانشگاه رجاء - مجموعه ورزشی دانشگاه رجاء
شهرقزوین