زهرا طاهری نژاد

مدیر فنی و عضو هیئت علمی

شرکت فنی مهندسی شب کهربا

مشاوره، طراحی و اجرای نیروگاه های خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر، چراغ ها و پروژکتورهای خورشیدی

تلفن02533340183
موبایل09124518748
آدرسشهرک شکوهیه، خیابان سنبل، فرعی یاس، پلاک 101
شهرقم