حمیدرضا اصلان خانی

مهندس IT

ITcro

مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های نظارتی، امنیتی، شبکه

موبایل09382066448
وب سایتhttp://itcro.ir