اسحاق ریگی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

کانون آگهی و تبلیغات اوشیدا

مشاور و مجری پروژه های تبلیغاتی : عکاسی صنعتی ، تبلیغاتی // تیزر،گزارش آگهی ، انیمیشن // آگهی نامه تبلیغاتی ، برگزاری همایش ـ گرافیک و امور چاپ

تلفن05135412744
موبایل09155141521
موبایل09376917673
فکس05135412744
آدرسشهرک صنعتی توس فاز یک ـ بولوار صنعت _ جنب رستوران ثامن ساختمان شقایق واحد 2 ـ
شهر مشهد