حمید سلطان کریمی

دانشجو

دانشگاه تهران

تلفن02177895581
موبایل09120311883
آدرسخیابان هنگام- خیابان شهید محمدحسین الیاسی-کوچه شاملو- پلاک 88-طبقه 2
شهرتهران
کد پستی16777