پیمان میرنظامی

شبکه و کامپیوتر

بتا صنعت ایلیا

متخصص در امور کامپیوتر و شبکه و راه اندازی سیستم های اینترنت پرسرعت.

تلفن021
موبایل09120945411
آدرسقلهک
شهرتهران