سیامک صدرمیرحسینی

معاون مدیر عامل، مدیر امور شعب

شرکت کمک رسان ایران

تلفن02188648400
موبایل09125971164
فکس02188648482
آدرسخیابان پانزدهم گاندی، پلاک 24، ساختمان SOS
شهرتهران
کد پستی1517893547