فیروزه معین زاده

فوق تخصص نفرولوژی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

متخصص بیماریهای داخلی ، فوق تخصص بیماریهای کلیه، دیالیز، پیوند و فشارخون استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ویزیت: روزهای زوج 9-5 عصر، کلینیک ویژه ی الزهرا

تلفن03136201818
موبایل09131338986
آدرسخیابان صفه، بیمارستان الزهرا
شهراصفهان