عباس امامی

مدیر عامل

فنی مهندسی ویرا پژوهان صنعت اکسین

ارائه دهنده کلیه خدمات مهندسی در ضمینه تامین مصالح و اجرا تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانی و صنعتی

تلفن09124933587
موبایل09124933587
آدرستهران و کرج