پردیس طریقی

دندانپزشک، متخصص ترمیمی و زیبایی

ش.ن 118104 طرف قرارداد با بیمه های: ایران، آسیا، بانک کشاورزی

تلفن03136643309
موبایل09130854598
آدرسشیخ صدوق شمالی، ساختمان تک نگین( بانک شهر)، طبقه دوم، واحد 1
شهراصفهان