فیروزه معین زاده

نفرولوژیست (Nephrologist)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan University of Medical Sciences)

متخصص بیماریهای داخلی، فوق تخصص نفرولوژی (Internist, Nephrologist) نظام پزشکی: 85438 Reg استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه (Assistant professor of Nephrology)

تلفن03136201818
موبایل09131338986
آدرسخیابان صفه، بیمارستان صفه
شهراصفهان
کد پستی8174673461