محسن نصرالهی

حسابدار

شرکت بهسازان فدک اندیشه

دارای بیست سال سابقه کار مالی وحسابداری

تلفن02144951008
موبایل09123233247
فکس02144951009