شهرام چناقچی

مدیر

دکتر چناقچی در سال 1362 در ایالت کالیفرنیا چشم به جهان گشود.

تلفن0212222222
موبایل09121111111