شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

اکوسیستم کارآفرینی فعال در حوزه های مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و فناوری های مالی مربوط به این دو حوزه

تلفن02166639526
تلفن02166639527
فکس02166639523
آدرسخیابان سی متری جی، خیابان شهید زمانی، جنب بانک مسکن، پلاک 72
شهرتهران
کد پستی1351798949