زینب حبیبی تبار

رئیس هیئت مدیره

بین المللی پدیده تبار

شرکت پدیده تبار مبدع شیوه نوین آموزشی و ترویجی و فرهنگی سمی آرت ، خالق و نخستین برگزارکننده سمیتئاتر،سمیفیلم، سمی انیمیشن،سمیموزیک، سمی مدیا و سمی اَپ

تلفن02188946193
موبایل09122139194
موبایل09128395751
فکس02188946657
آدرسمیدان ولیعصر-خیابان شقایق-ساختمان شقایق-پلاک 40-طبقه 7-واحد 14
شهرتهران
کد پستی1593834343