پدرام دانای علمی

زرطلا

تولید و فروش انواع کارهای طلا و نقره ساخت پلاک اسم قاب دور سنگ های قیمتی و نفیس

تلفن01154282404
موبایل09356669022
وب سایتHttps://zartala.com
آدرسخ علامه نبش بازار روز جنب اداره بهداشت و درمان فروشگاه دانای علمی
شهرتنکابن
کد پستی4681846171