حمید یاری

مدیرعامل و نایب رئیس هیآت مدیره

توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

تلفن02166639521
موبایل09125227836
فکس02166639523
آدرسخیابان سی متری جی، خیابان شهید زمانی، جنب بانک مسکن، پلاک 72
شهرتهران
کد پستی1351798949