علی خدایاری

مدیر امورپشتیبانی و منابع انسانی

توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

تلفن02166639524
موبایل09123833702
آدرسخیابان سی متری جی، خیابان شهید زمانی، جنب بانک مسکن، پلاک 72
شهرتهران
کد پستی1351798949