فرید سالارکیا

مدیر عامل

فـــــــــــــــــــــرادید

تلفن02632529572
موبایل09121977971
فکس02632529572
وب سایتhttp://faradidh.com