حسین زیدی

صاحب فروشگاه

کامپیوتر ماهان

سخت افزار - نرم افزار - سیستم های امنیتی - چاپ و نشر - لوازم جانبی کامپیوتر

تلفن04143235977
موبایل09141301486
موبایل09141300564
فکس04143235967
آدرسآذربایجانشرقی - سراب - سه راه نماز
شهرسراب
کد پستی5471836344