نفیسه فصیحی

مدیر محتوا و کارشناس دیجیتال مارکتینگ

شرکت مهندسی کسرا

ارائه کننده ی خدمات و نرم افزارهایی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی

تلفن03138833286
موبایل09339028479
شهراصفهان