مسعود افشار

تولید کننده انواع تشکهای طبی و فنری

شیرین خواب مرکزی

استراحتی شیرین و خوابی آرام با تشک

تلفن08632262986
موبایل09183495615
موبایل09188613734
فکس08632262986
آدرسآدرس : اراک خیابان ادبجو،خیابان شهید کلاهدوز،کوچه شهید لطفعلی نیا ، پلاک پستی ،تولیدی تشک شیرین خواب مرکزی
شهراراک
کد پستی3814887983