علی مرادی

رئیس اداره کارگزینی

دانشگاه اراک

تلفن08632621650
موبایل09183614711
آدرساراک خیابان میرزای شیرازی جنب پارک امیر کبیر دانشگاه اراک - اداره کارگزینی
شهراراک
کد پستی3815688138