فرشته همتی

فروش

کبیر صنعت

طراح وتولید کننده رک های شبکه،سرور،outdoor ومخابراتی تجهیزات پسیو شبکه

تلفن03537283725
موبایل09129250898
آدرسیزد،بلوار ۱۷شهریور ،بلوار شهید عابدی،کوچه سی ام مهر آوران