مرتضی فخار

مدرس ، سخنران و مربی

مرکز آموزش توسعه مهارتهای فردی

مدرس سخنران و مربی نویسنده کتاب قدرت دایره مدیر مرکز آموزش توسعه مهارتهای فردی مشاور و مربی تناسب اندام ، دفاع شخصی_ کاراته

تلفن09122641912
موبایل09122641912
آدرس کرج بلوار باغستان ورزشگاه انقلاب سالن نشاط
شهرکرج