محمد رشیدی

مدیر کنترل کیفیت

نیرو موتور سهند

تلفن02533343848
موبایل09123536704