آنیتا علی اصغری

آسیب شناس گفتار و درمان (گفتار درمانگر)

آسیب شناس گفتار و درمان (گفتار درمانگر) فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن09019144551
موبایل09019144551
آدرسمیاندوآب - خیابان امام - کوچه حیان - ساختمان شمس - طبقه 4
شهرمیاندوآب