کیومرث قورچیان

اندر درون آتش آ

گالری مهر مریم

رنگ روغن ، 3 لته ، ابعاد : 240*120 ، هر قطعه : 80*120 قیمت : 18،000،000 تومان

تلفن02122241197
موبایل09121262951
فکس02122240159
آدرس35 متری قیطریه ، ابتدای کوچه شب تاب پلاک 1 واحد 10
شهرتهران