فرزانه حسین زاده

مدیر اجرایی

هلدینگ آنامیس هرمز

موسسه کاریابی بین المللی

موبایل09123951004
آدرس خ ولیعصر روبروی پارک ملت برج سایه طبقه سیزدهم
شهرتهران