حسین نادری

مدیر فروش

حضور و غیاب رایان

ارائه دهنده سیستم های حضور و غیاب و کنترل تردد و نرم افزار های اتوماسیون اداری

تلفن05138432178
تلفن05137133014
موبایل09385182066
فکس05137292957
آدرسمشهد آبکوه 13 تکتم شمالی 1 پلاک 25 واحد اول
شهرمشهد